Bakteri Plağı

DİŞ İPİ KULLANIMININ TARİHİ

Yıllar içerisinde, antropologlar eski insanların diş aralarını temizlemek için sivri uçlu çubuklar gibi çeşitli araçlar kullandıklarına dair kanıtlara ulaşmışlardır.

Yıllar içerisinde, antropologlar eski insanların diş aralarını temizlemek için sivri uçlu çubuklar gibi çeşitli araçlar kullandıklarına dair kanıtlara ulaşmışlardır.

Diş İpi Kullanımının Tarihi

Başlangıçta

Diş İpi Kullanımının Tarihi

Ancak, eldeki kaynakların çoğuna göre, bugün anladığımız anlamda diş ipinin keşfi New Orleans'ta çalışan bir diş hekimine atfedilmektedir; kendisi 1815'de hastalarına dişlerinin aralarını temizlemek için ince, ipek bir iplik kullanmalarını tavsiye etmeye başlamıştır.
Diş İpinin Evrimi (1882-1896)
Bu fikir tutulmuş ve Randolph, Massachusetts'de 1882 yılında mumsuz ipek diş ipi pazarlanmaya başlamıştır. Bunun ardından, 1896'da başka bir şirketin ilk diş ipi gelmiştir. New Jersey'ta yerleşik bir şirket, 1898 yılında doktorların dikiş atmada kullandıkları ipek malzemenin aynısından yapılan diş ipi için patent almıştır.
Diş İpinin Evrimi (1940-1950)
1940'larda, diş ipi üretiminde kullanılan materyal olarak ipek yerini naylona bırakmıştır. Devamlılık gösteren dokusu ve parçalanmaya dirençli olması ipekten elde edilen versiyonlara göre bir iyileştirme sağlamıştır. Naylon kullanımı ayrıca, 1940'larda mumlu diş ipinin ve 1950'lerde geniş diş ipinin geliştirilmesine imkan vermiştir.
Günümüzde

O zamandan bu yana, diş ipi çeşitleri artmış, Gore-Tex gibi yeni malzemeler ve süngerimsi diş ipi ve yumuşak diş ipi gibi farklı dokuları da içerecek şekilde genişlemiştir. Günümüzde mevcut diş ipleri, diş ipi kullanımını kolaylaştıran başka özelliklere de sahiptir. Örneğin, sertleştirilmiş uca sahip diş ipi, diş teli ya da diğer diş aparatlarının etrafını diş ipi ile temizlemeye yardımcı olarak geliştirilmiştir. Günümüzde diş ipi, ağız sağlığının korunması için uygulanan, günde iki defa diş fırçalama, günde bir defa diş ipi kullanma ve düzenli olarak ağız çalkalama suyu kullanma rutininin önemli bir parçası haline gelmiştir.