Tarayıcı ayarlarınız JavaScript'i desteklemiyor. www.institute.com içeriğinin tamamını görmek için JavaScript'i etkinleştirin

Müşteri Değerlendirmeleri ve Yorumları ile İlgili Şartlar ve Koşullar

 • Bu alan, sizin gibi müşterilerin kendi görüş ve yorumlarını belirtmelerine olanak tanır. P&G, bu bölümde yapılan beyanlar veya ürünle ilgili iddiaların doğruluğunu beyan ve garanti etmemekte ve burada açıklanan görüşleri teyit etmemektedir.

MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMELERİ VE YORUMLARI KULLANIM KOŞULLARI

 • İş bu Topluluk Kuralları ve Kullanım Koşulları, P&G tarafından sunulan Müşteri Değerlendirmeleri ve Yorumları servisiyle (“MDY Servisi”) ilişkili davranışlarınızı ilgilendirmektedir. P&G Gizlilik Politikası ile Kullanım Koşulları arasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda, işbu Kullanım Koşulları MDY Servisine ilişkin kontrolü sağlayacaktır.

 • [www.oralb.co.uk] sitesinin bu Değerlendirmeler ve Yorumlar bölümüne bir ürün yorumu göndererek, P&G’nin kullanıcı adımı (fakat gerçek adımı veya herhangi bir başka bilgimi kullanmamak kaydıyla) ve yorumlarımı aşağıdaki Şartlarda belirtilen şekilde kullanabileceğini ve bunları 3. taraf web sitelerinde yayınlayabileceğini kabul ediyorum.

 • Katılımınızla, işbu kullanım koşullarını ve topluluk kurallarını ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. İşbu kullanım koşullarını ve/veya topluluk kurallarını kabul etmiyorsanız, lütfen katılmayınız veya Değerlendirme ve Yorumlarımızı kullanmayınız.

 • Değerlendirmeler ve Yorumlar Topluluk Kurallarını ve Kullanım Koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.

TOPLULUK KURALLARI:

 • 1. Başka bir Kullanıcıyı veya Kullanıcı olmayan herhangi bir kişiyi taklit etmeye çalışamazsınız;
 • 2. P&G Değerlendirme ve Yorumlarından elde edilen herhangi bir bilgiyi herhangi bir başka kişiyi taciz, tehdit, istismar etmek veya kendisine zarar vermek amacıyla veya ilgili Kullanıcının önceden açık izni alınmaksızın Kullanıcıyla bağlantı kurmak veya herhangi bir Kullanıcıya bunların tanıtımını yapmak, satmaya çalışmak veya satmak amacıyla kullanamazsınız;
 • 3. Yorumlar, herhangi bir yer, iş veya grubu tehdit edici veya bunlara saldırmaya yönelik hiçbir materyal içermemelidir;
 • 4. Yorumlar, mahremiyet, reklam veya fikri mülkiyet hakları dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, bir başkasının haklarını ihlal eden, bunlara tecavüz eden, saldıran veya çiğneyen veya telif hakkı ihlaline neden olan hiçbir materyal içermemelidir;
 • 5. Yorumlar, tamamen sizin tarafınızdan oluşturulmuş ve yazılmış olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafa ait olan veya bir üçüncü tarafın izninin alınmasını gerektiren hiçbir şey içermemeli veya eklenmemelidir;
 • 6. Yorumlar, düzmece, yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz hiçbir içerik içermemelidir;
 • 7. Yorumlar, marka adları veya ticari adlar içermemelidir;
 • 8. Yorumlarda herhangi bir ticari/kurumsal reklam (kurumsal logolar, marka adları, sloganlar, siyasi veya dini ifadeler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) görüntüsü bulunmamalıdır;
 • 9. Yorumlar, reklam yazılımları, zincirleme mektuplar, önemsiz posta, istenmeyen toplu e-posta gönderimleri, sağanaklar, saadet zinciri dalavereleri, reklamlar, kişisel teklifler veya ticari teklifler içermemelidir;
 • 10. Yorumlar, virüsler, Truva atları, solucanlar, botlar, casus yazılımlar veya herhangi bir sistem, veri veya bilgiye zarar vermeye, müdahale etmeye veya gizlice engellemeye veya el koymaya yönelik her tür diğer bilgisayar kodlarını içermemelidir;
 • 11. Yorumlar, uygunsuz, kaba (çıplak görüntüler veya pornografi dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın), saygısız, müstehcen, nefret uyandıran, haksız, alçaltıcı, karalayıcı veya hakaret edici hiçbir materyal (genel olarak belirli bir ırk, etnik köken, din, cinsel eğilim veya sosyoekonomik grubun bireylerini aşağılayıcı ve incitici kabul edilen kelimeler ve semboller dahil olmak üzere) içermemelidir;
 • 12. Yorumlar, herhangi bir grup veya kişiye karşı bağnazlık, ırkçılık, nefret veya kötülüğü teşvik eden veya ırk, cinsiyet, din, uyruk, maluliyet, cinsel eğilim veya yaşa dayalı ayrımı teşvik eden hiçbir materyal içermemelidir;
 • 13. Yorumlar, diğer web siteleri, adresler, e-posta adresleri, iletişim bilgileri veya telefon numaralarına atıfta bulunan herhangi bir bilgi içermemelidir;
 • 14. Yorumlar, çocuk pornografisi, sahtekarlık, müstehcen materyal kaçakçılığı, zehir tacirliği veya kumar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, suç teşkil eden veya haksız bir faaliyet içermemelidir;
 • 15. Yorumlar, para veya hizmet tekliflerini içermemelidir;
 • 16. Yorumlarda, 18 yaşın altındaki herhangi bir kişiden kişisel bilgiler talep edilmemelidir;
 • 17. Yorumlar, yasadışı nitelikte veya tüm geçerli yerel, eyalet, federal veya uluslar arası yasa ve yönetmelikleri ihlal eden veya bunlara aykırı hiçbir materyal içermemelidir.
 • 18. Aşağıda belirtilenleri yapmamalısınız:
  (1) herhangi bir başka kişiyi taklit etmek niyetiyle o kişinin ekran adını seçemez veya kullanamazsınız;
  (2) bir başka kişinin ekran adını izinsiz kullanamazsınız;
  (3) bir ekran adını herhangi bir kişinin fikri mülkiyet hakları veya diğer yasal haklarını ihlal edecek şekilde kullanamazsınız; veya
  (4) P&G’nin kendi mutlak takdirine göre ve herhangi bir nedenle uygunsuz bulduğu bir ekran adını kullanamazsınız.

KULLANIM KOŞULLARI:

 • P&G şirketini (ve memurlarını, yöneticilerini, acentelerini, bağlı ortaklıklarını, ortak girişimlerini, çalışanlarını ve Bazaarvoice, Inc. dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını) yukarıda belirtilen beyan ve taahhütlerinizin bir ihlalinden veya herhangi bir yasayı veya bir üçüncü taraf haklarını ihlal etmenizden kaynaklanabilecek, makul avukatlık ücretleri dahil, her tür ve nitelikte bilinen ve bilinmeyen tüm hak iddiaları, talepler ve zararlara (fiili ve neticesel) karşı masun tutmayı ve zararlarını tazmin ve telafi etmeyi kabul ediyorsunuz.

 • Girdiğiniz her türlü içeriğin halka açık olarak yayınlanacağını (kullanıcı adınız ve fotoğrafınız dahil) kabul ediyorsunuz. P&G, girdiğiniz herhangi bir İçeriği düzenleme veya silme fırsatına sahip olacağınızı garanti etmez. Bildirim(ler)inizin içeriklerinden P&G’nin değil, sizin sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Girmiş olduğunuz İçeriklerin hiçbiri, P&G, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve acenteleri veya ilgili yöneticileri, memurları ve çalışanlarının gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

 • P&G, kendi mutlak takdirine göre, sizin tarafınızdan sunulan tüm görüşler, tavsiyeler, veriler veya diğer bilgileri (toplu olarak “Bilgiler”) saklama ve size hiçbir ek ücret vermeksizin bu bilgileri mevcut veya gelecekteki ürünler veya hizmetlerde kullanma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu Bilgiler fikri mülkiyet yasaları uyarınca koruma altına alınabilir olduğu takdirde, söz konusu Bilgilere ilişkin tüm hakları gereken şekilde P&G’ye devretmeyi ve bu hakların devri sürecinde P&G ile birlikte çalışmayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca işbu belgeyle P&G’ye kullanıcı adınızı ve beyanlarınızı kullanma, çoğaltma, kopyalama, basılı ve görsel olarak yayınlama veya diğer şekillerde kullanma ve söz konusu içerikleri tamamen değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme etme, bunlardan eser türetme ve/veya bu içerikleri dağıtma ve/veya bu içerikleri her tür reklam, tanıtım ve diğer ticari amaçlar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir amaçla dünya genelinde herhangi bir istenen form, ortam veya teknoloji ile kullanma hakkını tanıyan daimi, gayri kabili rücu, telifsiz ve devredilebilir bir hak ve lisans veriyorsunuz.

 • Değerlendirme ve yorumunuzla bağlantılı olarak e-posta adresinizi girerek, P&G’nin ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının e-posta adresinizi yorumunuzun durumu hakkında sizinle irtibata geçmek amacıyla ve diğer idari amaçlar doğrultusunda kullanabileceğini kabul ediyorsunuz.

 • MODERASYON ONAYI: Değerlendirmeler ve yazılı yorumlar, genellikle iki ila dört iş günü içinde yayınlanır. P&G’nin sunduğunuz içeriği veya herhangi bir kısmını izleme, inceleme, çıkarma veya reddetme hakkına sahip olduğunu (fakat bunu yapmakla yükümlü olmadığını) anlıyor ve kabul ediyor ve tüm bildirimlerinizin içeriğinden tamamen sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan ediyorsunuz.


  KÖTÜYE KULLANIMIN BİLDİRİLMESİ: Tüm web sitemiz genelinde kuralları ihlal eden içerikleri bize bildirebilmenizi sağlayan “Bildir” düğmelerini göreceksiniz. Bu toplulukla da ilgilenmenize yardımcı olur.


  ŞARTLARIN İHLALİ: İşbu Kuralların içerdiği şartları ihlal etmeniz durumunda P&G’nin başvurabileceği tüm yasal çarelere ek olarak P&G, kendi mutlak takdirine göre Oralb.co.uk topluluğuna erişiminizi geçici olarak durdurma veya tamamen sonlandırma hakkına da sahip olacaktır.


  TARAFLARIN İLİŞKİSİ: Tarafınızca yapılan paylaşım ve yorumlar, P&G’nin veya bağlı ortaklıkları veya iştiraklerinden herhangi birinin görüşlerini temsil edici nitelikte kabul edilmeyecektir. Ayrıca sizle P&G arasında gizli veya güvene dayalı veya diğer nitelikte hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflardan her biri, bir bağımsız yüklenici olacak ve bu sıfatla hareket edecek ve diğer tarafın bir ortağı, ortak girişimcisi, acentesi, çalışanı veya işvereni sıfatıyla hareket etmeyecek veya diğer tarafı herhangi bir sözleşmeye bağlı kılmayacak veya bağlı kılmaya çalışmayacaktır.


  MAHREMİYET: Sizden toplayabileceğimiz kişisel tanımlayıcı bilgiler, Gizlilik Politikamızda belirlenen kurallara tabidir. Lütfen bu linke bakınız: P&G Gizlilik Politikası. İşbu belgeyle Gizlilik Politikası, işbu Anlaşmaya eklenmiş ve bir parçası olarak kabul edilmiştir.


  BU TOPLULUK KURALLARINDA / KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK: P&G, işbu Anlaşmanın şartlarını tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir; böyle bir değişiklik, derhal geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla güncellenmiş veya ek kurallar için bu sayfaya düzenli olarak bakmanızı tavsiye ediyoruz.


  Bu pencereyi kapatın